ovmz.nl

Ondersteuning

Kijk mee bij Ondersteuning
Online op 17/02 vanaf 14:00 uur
Nu online
Was online op 17/02
Marlon Hillen

Vanuit het ideaalbeeld dat alle leerlingen een gelijke kans in het onderwijs/de maatschappij zou moeten hebben, is het idee van de maatwerkklas ontstaan. 

Het OVMZ wil ondersteuning bieden aan leerlingen die een grote achterstand hebben op het gebied van studievaardigheden zoals; plannen, organiseren en het leren van leerstrategieën. Daarnaast wil het OVMZ een plek bieden aan leerlingen die thuis geen rustige werkplek hebben of thuis geen computer hebben om huiswerk op te maken. Op deze plek kunnen deze leerlingen hun achterstand met hulp van een tweetal coaches deels of geheel wegwerken.)

Extra ondersteuning met Leerweg Ondersteunend Onderwijs (lwoo)

Heb jij wat extra hulp nodig tijdens jouw schooltijd? Onder bepaalde voorwaarden kun je dan in aanmerking komen voor het Leerweg Ondersteunend Onderwijs (lwoo).
Leerweg Ondersteunend Onderwijs kan bijvoorbeeld bestaan uit ondersteuningslessen of maatwerk begeleiding en trainingen om je beter te leren studeren.
Lwoo is bedoeld voor leerlingen die tenminste het vmbo op het niveau van de basisberoepsgerichte leerweg aankunnen, maar extra begeleiding nodig hebben om de eindstreep te halen. Ondersteuning op maat, dus!

Dat hoeft ook niet altijd vier jaar te duren, de ondersteuning kan ook tijdelijk zijn. We kijken waar we jou bij kunnen helpen!

Na je tijd bij ons op school kun je doorstromen naar het MBO of de havo.

www.ovmz.nl
030 691 45 44
info@ovmz.nl