ovmz.nl

Nederlands

Kijk mee bij Nederlands
Online op 17/02 vanaf 14:00 uur
Nu online
Was online op 17/02
Hans van der Hoop
Robbie Gerbrands

Wij gebruiken voor Nederlands de methode ‘Op Niveau’ van Thieme Meulenhoff. Dit is wat we het meeste doen in de lessen. Waar nodig gebruiken we ook ander lesmateriaal. Soms is dit afhankelijk van wat er op dat moment gebeurt. Denk maar eens aan Corona. Dan gebeurt er iets in de wereld en gaan we daar proberen zo goed mogelijk gebruik van te maken.

Soms heeft het ook te maken met iets wat er op school gebeurt. Stel we gaan een schoolmusical opvoeren, dan kun je bijvoorbeeld bij Nederlands een storybord maken of liedjes, raps, gedichten schrijven.

Met Sinterklaas is het leuk om Sinterklaas gedichten te maken door elkaar daarbij goed te helpen. En wat kun je allemaal in een kerstkaart schrijven??

We hebben op onze school een zeer uitgebreide mediatheek waar je gratis leesboeken kunt lenen. Ieder schooljaar worden nieuwe boeken gekocht voor leeftijden en niveaus op onze school. Er zijn ook speciale uitgaven voor dyslecten en luisterboeken. We hebben al een aantal keren een schrijver op bezoek gehad in onze school. We hopen van ganser harte, dat dit na de Corona periode ook weer mogelijk is.


 

Het boek Op Niveau is verdeeld in blokken. Er zijn 6 blokken. Ieder blok is op dezelfde manier verdeeld in 8 onderdelen. De 8 onderdelen (paragrafen) van Nederlands zijn:

Fictie

Grammatica

Spelling

Over taal

Lezen

Schrijven

Spreken, kijken, luisteren-project 

Aan het begin van de paragraaf staat wat je al weet en wat je gaat leren. Dit is superhandig. Ieder blok wordt met een toets afgesloten. Dit is een toets van de methode, methodetoets dus. Per 2 blokken maken we een kleiner toets over een onderdeel, bijvoorbeeld toets grammatica over grammatica blok 1 en 2. Dit noemen we een SO (Schriftelijke Overhoring)

Dit is heel in het kort wat we bij Nederlands doen.

In de onderbouw maken we gebruik van een studiewijzer. Hierin staat wat je in 3 weken gaat doen, af moet hebben, toets moet maken of moet wat je moet inleveren.

www.ovmz.nl
030 691 45 44
info@ovmz.nl