ovmz.nl

Nederlands

Kijk mee bij Nederlands
Online op 26/01 vanaf 16:00 uur
Nu online
Was online op 26/01
Iris Haitsma
Mandy Beerschoten

Hallo allemaal! Welkom bij het vak Nederlands!

Omdat we in Nederland wonen is het belangrijk om de Nederlandse taal goed te kunnen spreken, lezen en begrijpen. We gebruiken de taal om met elkaar te communiceren. Dit doen we niet alleen door met elkaar te praten, maar ook steeds meer via Social Media.

Je krijgt vier uur Nederlands per week.
In die uren besteden we natuurlijk aandacht aan grammatica, spelling, begrijpend lezen en luister- en schrijfvaardigheid. Maar we doen nog veel meer!

Naast het werken uit een lesboek maken we namelijk ook gebruik van een digitale leeromgeving.
De opdrachten die je in de digitale leeromgeving maakt, zorgen ervoor dat wij goed kunnen zien of je in een bepaald onderdeel heel goed bent, of dat je juist nog wat extra hulp nodig hebt.

Natuurlijk werken we niet alleen aan opdrachten uit de methode, maar gaan we ook actief en creatief aan de slag met taal. Denk bijvoorbeeld aan het opnemen van filmpjes, vlogs en presentaties. Ook gebruiken we drama (toneel) in de les als werkvorm.

Heb je er weleens bij stilgestaan dat ook in muziek en film gebruik wordt gemaakt van taal?
In de les gaan we regelmatig aan de slag met bekende liedjes en raps. Af en toe kijken we (Nederlandse) films en maken we hier een filmverslag over.

Misschien vind je het heel leuk om verhalen te lezen of te schrijven.
Dit kun je goed gebruiken bij het onderdeel ‘creatief schrijven’ en bij het maken van boekverslagen.

Wij hopen je snel te ontmoeten!

Groetjes van de vakgroep Nederlands

Robbie Gerbrands, Iris Haitsma-Brands en Mandy van Beerschoten