ovmz.nl

Health & Lifestyle

Kijk mee met Health en Lifestyle
Online op 26/01 vanaf 16:00 uur
Nu online
Was online op 26/01
Rozan de Wit
Erik Burgerhout
Eveliene van Hesteren

In deze route maakt de leerling kennis met het maken, verbeteren, presenteren, promoten en verkopen van producten op het gebied van Health & Lifestyle. Daarnaast wordt de leerling opgeleid in het ondersteunen van sport- en bewegingsactiviteiten en keukenspecialisatie. Ook leert de leerling om activiteiten te organiseren op het gebied van Health & Lifestyle en verdiept de leerling zich in de mogelijkheden op het gebied van technologie binnen zorg en welzijn.
Daarna kan de leerling een vervolgopleiding kiezen in de zorgsector, het welzijnswerk, de uiterlijke verzorging, de horeca en facilitaire dienstverlening, het toerisme of de sport. Later kan de leerling werken als kok, welzijnsmedewerker, verzorgenden of ….