ovmz.nl

Drama

Kijk mee bij Drama
Online op 26/01 vanaf 16:00 uur
Nu online
Was online op 26/01
Suzanne Reindersma

Drama is een verplicht vak in het VMBO. Bij drama leer je om samen te werken, jezelf uit te drukken, jezelf te presenteren en om creatief te denken. Je leert met en door elkaar om scenes te maken met een goed begin, midden en einde. Je leert om met je lichaam uit te drukken op welke locatie je je bevindt of hoe jij je voelt. Door drama krijg je meer zelfvertrouwen, je durft beter voor de klas te staan en door het spelplezier wordt je klas veiliger en gezelliger

Bij drama leer je om samen te werken, jezelf uit te drukken, jezelf te presenteren en om creatief te denken. Je leert met en door elkaar om scenes te maken met een goed begin, midden en einde. Je leert om met je lichaam uit te drukken op welke locatie je je bevindt of hoe jij je voelt. Door drama krijg je meer zelfvertrouwen, je durft beter voor de klas te staan en door het spelplezier wordt je klas veiliger en gezelliger