ovmz.nl

Creatief vermogen

Kijk mee bij Creatief vermogen
Online op 26/01 vanaf 16:00 uur
Nu online
Was online op 26/01
Sahar Roumiz
René van Kuijk

Het nieuwe vak gaat het creatief vermogen van de leerling aanboren en versterken. Centraal staat het leren handelen vanuit de eigen kracht van de leerling.

Het doel van het vak ‘creatief vermogen’ is om zelfvertrouwen te krijgen, te leren reflecteren op je eigen handelen en te leren om constructief te bewegen binnen de bestaande groepsdynamiek van de klas. De route is vanuit aangeboden ervaringen, anders leren kijken, denken en voelen. Het vak ‘creatief vermogen’ sluit aan bij de 21 century skills die vanuit de overheid zijn opgesteld en ervoor zorgen dat de leerling zelfredzaam wordt in onze maatschappij.

 

Het curriculum luidt als volgt

1. De leerling leert door het gebruik van elementaire vaardigheden de zeggingskracht van verschillende kunstzinnige disciplines te onderzoeken en toe te passen om eigen gevoelens uit te drukken, ervaringen vast te leggen, verbeelding vorm te geven en communicatie te bewerkstelligen.

2. De leerling leert eigen kunstzinnig werk, alleen of als deelnemer in een groep, aan derden te presenteren.

3. De leerling leert op basis van enige achtergrondkennis te kijken naar (beeldende) kunst, te luisteren naar muziek en te kijken en luisteren naar theater-, dans- of filmvoorstellingen.

4. De leerling leert met behulp van visuele of auditieve middelen verslag te doen van deelname aan kunstzinnige activiteiten, als toeschouwer en als deelnemer.

5. De leerling leert mondeling of schriftelijk te reflecteren op eigen werk en werk van anderen, waaronder dat van kunstenaars.

 

Kerndoelen Creatief Vermogen

1. Kijken en luisteren:

2. Onderzoeken, analyseren, interpreteren en verslag doen

3. Produceren en presenteren

4. Reflecteren en evalueren


 

Uitleg voor de leerlingen:

Bij het vak Creatief Vermogen leer je jezelf ontdekken en kennen d.m.v. kunst,, muziek, dans, theater en film . Je leert positieve kanten van jezelf kennen, ontdekken waar je goed in bent en wat jij leuk vindt om te doen. Je leert jezelf te uiten door te kunst te maken en te creatieve opdrachten te doen.