ovmz.nl

Beeldende vorming, Expressie en CKV

Kijk mee bij Beeldende vorming, Expressie en CKV
Online op 26/01 vanaf 16:00 uur
Nu online
Was online op 26/01
Suzanne Reindersma
Sahar Roumiz
Fleur Lovink

In alle klassen van de onderbouw van onze school krijg je twee uur in de week les in Beeldende Vorming (BV).

In de lessen maak je het hele jaar door verschillende opdrachten met verschillende materialen en met behulp van verschillende technieken. Zo leer je tekenen en schilderen, maar ook werken met klei, karton en hout. Ook kun je met textiele materialen aan de slag en voor het gebruik van foto/film zijn er opdrachten, die je alleen of in groepjes maakt en presenteert. In de lessen leer je ook je eigen werk en dat van je klasgenoten kritisch te bekijken en er een mening over te vormen.

Daarnaast krijg je verschillende huiswerkopdrachten die met kunst en cultuur te maken hebben.

In de bovenbouw kun je bij de mavo het vak BV kiezen als eindexamenvak. Daar volg je dan een tweejarig programma. Je maakt een eigen collectie en je krijgt theorie over kunstgeschiedenis en kunstbeschouwing. Het vak wordt afgesloten met een expositie van je gemaakte werk en een centraal schriftelijk examen in kunstgeschiedenis en kunstbeschouwing  

Een kleine impressie van werk gemaakt door onze leerlingen.